KontaktWebbkartaPrenumereraRSS

Start
  Start   >  Om Upphandlingscenter   >  Vårt uppdrag

Vårt uppdrag


Upphandlingscenters övergripande uppdrag har beslutats av Kommunalfullmäktige i Linköping och Norrköping.

 

Uppdraget har vid starten utgått från den verksamhet som tidigare bedrevs av respektive kommuns upphandlingsfunktion.

 

Basen i uppdraget utgår från den kommungemensamma ramavtals-verksamheten. Därutöver genomför Upphandlingscenter även omfattande upphandlingsuppdrag inom vård och omsorg, kultur och fritid samt inom tekniska områden.

 

Upphandlingscenter samordnar även fordonshanteringen i kommunerna samt förekommande finansieringsavtal kopplat till bland annat fordon.


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping