KontaktWebbkartaPrenumereraRSS
Start
  Start   >  Kommuner   >  Finspång   >  Avtalsdatabasen

Avtalsdatabasen


Gå till avtalsdatabasen - Tryck här !

Olika avtalstyper

Avtalsdatabasen innehåller ramavtal varor och ramavtal tjänster. Bland dessa finns även två typer som till sin karaktär skiljer sig åt sinsemellan.

 

Ramavtal varor och ramavtal tjänster

Under grupperna ramavtal varor och ramavtal tjänster i avtalsdatabasen finns två olika typer av avtal/erbjudanden.

 

Upphandlade ramavtal

 Avtalen är ömsesidigt förpliktande vilket innebär att vi är juridiskt bundna till dessa avtal och därmed skyldiga att nyttja dessa.

Observera att avtalen avser specifika varuområden och behöver således inte omfatta leverantörens samtliga varor eller tjänster

 

Rabatterbjudanden

Dessa "avtal" omfattar erbjudanden från en leverantör inom områden där vi inte har upphandlade ramavtal. Rabatterbjudanden rekommenderas och förordas, men vi är inte juridiskt bundna till dessa avtal.

Leverantörerna är kontrollerade på formella grunder och samtliga administrativa villkor är fastställda.

Att det rör sig om ett rabatterbjudande framgår dels av varugruppens underrubrik i avtalshuvudet, men det anges även tydligt överst i "avtalstexten".

 

 

 


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping