KontaktWebbkartaPrenumereraRSS
Start
  Start   >  Företagare   >  Sociala hänsyn / CSR

Sociala hänsyn / CSR


Sociala hänsyn är ett prioriterat mål. Genom att ta sociala hänsyn i offentlig upphandling ökar möjligheterna för personer som av någon anledning står långt från den reguljära arbetsmarknaden att få ett arbete. Därför används sociala hänsyn som ett särskilt kontraktsvillkor i en del av våra avtal. Särskilda kontraktsvillkor innebär att kontraktet är villkorat och leverantören/entreprenören måste acceptera detta villkor, men kravet behöver inte uppfyllas förrän uppdraget ska utföras.

 

Vid utförandet av samtliga våra avtal ska leverantören/entreprenören alltid följa ILO:s (International Labour Organization) åtta (8) kärnkonventioner. Dessa är följande:
• Konvention (nr. 29) om förbud mot tvångs- och straffarbete
• Konvention (nr. 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
• Konvention (nr. 98) om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
• Konvention (nr. 100) om lika lön för lika arbete, oavsett kön
• Konvention (nr. 105) om avskaffande av tvångsarbete
• Konvention (nr. 111) om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
• Konvention (nr. 138) om minimiålder för arbete
• Konvention (nr. 182) mot de värsta formerna av barnarbete


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping