KontaktWebbkartaPrenumereraRSS

Start
  Start   >  Kommuner   >  Norrköping   >  Fordon

Fordon


Drivmedel

I Norrköpings kommun ska förnybara drivmedel användas i alla lägen enligt Riktlinje för upphandling och inköp.

 

DEFINITION FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Med förnybara drivmedel avses här definition enligt Slutbetänkade av utredning om förnybara drivmedel, SOU 2004:13. Detta innebär i praktiken exempelvis etanol, biogas och rapsmetylester (RME). I de fall elen är klassad som förnybar kan elen räknas som ett förnybart drivmedel.

Lathund för vinterdäck

 

Vinterdäck krävs

1 december-31 mars om det är vinterväglag.
Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.

Dubbdäck får användas

1 oktober-15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.

 

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag:
Bil               Släp
Dubbade      Dubbade
Odubbade    Odubbade eller dubbade

 

Bilar i Norrköping

Upphandlingscenter samordnar kommunens leasingbilsflotta - ungefär 300 bilar. Dessa bilar levereras av sex olika avtalsleverantörer:

  • Forema Bil AB -  Ford
  • Kjell Askling Bil AB - Toyota
  • MABI AB
  • Rejmes Bil AB - Renault
  • Söderbergs Bil AB - Volkswagen
  • TB Bil AB 
  • Zetterbloms Bil AB - Citroen

Dessa bilar används främst inom hemtjänsten och socialtjänsten men även andra kommunala verksamheter. Bilarna leasas normalt under tre år (36 månader) och återlämnas därefter.

 

 

Beställning och återlämnande

Beställning eller återlämnande av bil sköts via upphandlingscenters fordonssamordnare som du kontaktar på telefon 013-20 54 94 eller via e-post  eva.gustafsson@upphandlingscenter.se

 

Skötsel av fordon

 

Till Hjälp finns broschyren "Bilar i Norrköping".

 

Ladda ner brochyren (klicka länken nedan) och.skriv ut broschyren dubbelsidigt. Vik därefter pappret på mitten så får du en broschyr i A5-format.

 

Bilbroschyren

Bilbroschyren 2013

 


      

Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping