KontaktWebbkartaPrenumereraRSS

Start
  Start   >  Kommuner   >  Norrköping   >  Avtalsdatabas


Avtalsdatabas

Gå till avtalsdatabasen - tryck här ! 

 

Olika avtalstyper                                          

Avtalsdatabasen innehåller tre typer av avtal som till sin typ och innehåll skiljer sig åt. 

 

Ramavtal varor och ramavtal tjänster

Under grupperna ramavtal varor och ramavtal tjänster i avtalsdatabasen finns två olika typer av avtal/erbjudanden.

 

Upphandlade ramavtal

Avtalen är ömsesidigt förpliktande vilket innebär att vi är juridiskt bundna till dessa avtal och därmed skyldiga att nyttja dessa.

Observera att avtalen avser specifika varuområden och behöver således inte omfatta leverantörens samtliga varor eller tjänster

 

Rabatterbjudanden

Dessa "avtal" omfattar erbjudanden från en leverantör inom områden där vi inte har upphandlade ramavtal. Rabatterbjudanden rekommenderas och förordas, men vi är inte juridiskt bundna till dessa avtal.

 

Leverantörerna är kontrollerade på formella grunder och samtliga administrativa villkor är fastställda.

 

Att det rör sig om ett rabatterbjudande framgår dels av varugruppens underrubrik i avtalshuvudet, men det anges även tydligt överst i "avtalstexten". 

 

Driftentreprenader

Driftentreprenader är tjänsteavtal som löper över viss tid och avser drift och skötsel av viss verksamhet, såsom vårdboenden, städuppdrag etc. Vi är juridiskt bundna till dessa avtal och därmed skyldiga att nyttja dessa.

 


 


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping