KontaktWebbkartaPrenumereraRSS
Start
  Start   >  Upphandlingsuppdrag

Här fyller du i din anmodan till Upphandlingscenter för ett nytt upphandlingsuppdrag.

 

Uppdragstypen Objektsupphandling kan även avse direktupphandling.

 

Dina ifyllda uppgifter skickas till upphandlingschef för bedömning. Ett bekräftelsemeddelande skickas till beställarens e-postadress.

För upphandlingstjänster betalar Linköpings och Norrköpings kommun ett fastställt timpris:

• Timpriset för upphandlingar som finns med i upphandlingsplanen uppgår alltid till 600 kr/tim för 2018, förutsatt att upphandlingen har förts in i upphandlingsplanen minst 6 månader före avtalsstart. Kommunerna har möjlighet att byta ut ett upphandlingsuppdrag i upphandlingsplanen om det ej påverkar Upphandlingscenters debiteringsbara tid.
• Direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar kostar alltid 600 kr/tim för 2018.
• Timpriset för övriga upphandlingar uppgår till 750 kr/tim för 2018.
• Om Upphandlingscenter, för övriga upphandlingar, måste ta in externa resurser för att klara upphandlingsuppdraget får Upphandlingscenter ta ut det timpris som gäller för den externa parten, enligt ramavtal.

Upphandlingsuppdrag - Anmodan


BeställareKontaktperson (om annan än beställaren)Uppdraget
Uppdragstyp*


* obligatoriskt fält

Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping